Energetický certifikát budovy Senec kontakt: Jozef Horníček t.č.:0948517713 info@energeticky-certifikat.sk

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

 

Energetický certifikát budovy v Senci a okolí expresne rýchlo v cene 169 €

V prípade záujmu o vypracovanie energetického certifikátu vyplňte prosím na stránke www.energeticky-certifikat.sk  jednoduchý objednávkový formulár a obratom Vás budeme kontaktovať.

Dôsledne vypracovaný energetický certifikát má za úlohu pomôcť priniesť najdôležitejšie informácie o konkrétnych vlastnostiach nehnuteľnosti, na základe ktorých sa bude dať jednoducho posúdiť, či daná budova napĺňa aspoň minimálne požiadavky na všeobecnú energetickú hospodárnosť. Tieto požiadavky sú predpísané vyhláškou a ich splnenie pomôže klasifikácii budovy na konkrétnu energetickú triedu.

Podľa akých kritérií sa budova klasifikuje

Ak Vám ohodnotia budovu energetickou triedou A, môžete byť úplne spokojní. S takouto budovou by ste mali ušetriť na spotrebe energií dostatok finančných prostriedkov. S triedou G ste na tom najhoršie ako môžete byť a zníženie spotreby prostredníctvom vykonania stavebných a technologických úprav by malo byť vo Vašom vlastnom záujme. Hlavne pokiaľ sa jedná o bytový dom alebo inú budovu, kde chcete prilákať nájomníkov. Skôr či neskôr bude z energetických certifikátov úplný hit  a nájomníci sa postupne presťahujú do lacnejšieho. K certifikátu dostanete „darček“ v podobe ideálneho návodu ako podstúpiť efektívne opatrenia pre zlepšenie vlastností budovy. Každá nová budova musí spadať do A alebo B triedy, pokiaľ chce funkčne a efektívne v súlade s úspornými normami fungovať.

Aké podklady je nutné pripraviť k certifikátu

To, že k vypracovaniu energetického certifikátu nepotrebujete lietať po úradoch a vybavovať kadejaké potvrdenia poteší asi každého objednávateľa. Úlohou spracovateľa certifikácie je odbremeniť Vás od týchto nepríjemných a čas kradnúcich starostí. Odborne spôsobilá osoba na preverenie hospodárnosti budovy je v tomto smere skúsená a zbehaná a komunikáciu s úradmi zvládne s prehľadom. Na základe tohto zjednodušeného prístupu sa dočkáte certifikátu v rekordnom čase a takisto máte zaručenú odborne vykonanú prácu. Všetky potrebné zistené skutočnosti budú zaznamenané v certifikáte, čiže nemusíte ani absolvovať obhliadku s vykonávaním preverenia. Prípadné nezrovnalosti si ujasníte na dodatočnom osobnom stretnutí, kde Vám bude odovzdaný certifikát a vysvetlený celkový stav budovy.

Čo s energetickým certifikátom pri predaji nehnuteľnosti

Pokiaľ má nejaká nehnuteľnosť pridelený certifikát a je klasifikovaná do nejakej energetickej triedy, vždy ho má držať v rukách majiteľ budovy. Čo sa týka predaja tejto budovy, certifikát putuje zásadne ku kupujúcemu. Pokiaľ chcete kúpiť nejaký objekt a nemá ešte vyhotovený certifikát, v tom prípade odporúčame, aby ste trvali na  jeho vyhotovení starým majiteľom. Samozrejme, že budovu musí ešte mať vo vlastníctve oficiálne on, inak mu nikto certifikáciu neudelí. Pri prenájme budovy sa vyhotoví kópia certifikátu a odovzdá sa priamo nájomcovi. Všetky budovy v Senci, ktoré sa podrobia vyhotoveniu energetického certifikátu sa zatriedia podľa výsledných zistení do príslušných energetických tried. Podobne to funguje aj pri chladničkách a ďalších domácich spotrebičoch patriacich k bielej technike. Zaradenie budovy do konkrétnej triedy bude rozpoznávacím nástrojom pre kritérium energetickej hospodárnosti.

 kontakt :Jozef Horníček

t.č.:0948 517713

info@energeticky-certifikat.sk