Technická inšpekcia nehnuteľnosti Nitra Jozef Horníček t.č.:0948517713 stavebnydozortt@gmail.com

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

TECHNICKÁ INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI NITRA

Nitra je dobre známa vysokým počtom predaných nehnuteľností. Horšia ekonomická

situácia na Slovensku a takisto aj stále častejšie medializované podvody spojené s predajom

nehnuteľného majetku núti mnohých ľudí byť opatrnými a dávať pozor pri obhliadkach bytov

a rodinných domov. Pri plánovaní kúpy nového obydlia je často prizvaný nezávislý znalec,

ktorý dokáže objektívne zhodnotiť technický stav danej nehnuteľnosti a odporučiť kúpu.

 

Kto kontroluje stav nehnuteľnosti

Technický stav konkrétnej nehnuteľnosti nemôže preveriť hocikto. Na vykonávanie týchto

kontrolných postupov sú určení renomovaní inžinieri, ktorí sa vedia pohybovať v celej

problematike a majú patričné znalosti v tomto sektore. Inšpekcia sa ukončí odborným

technickým stanoviskom, ktoré je nutné podpísať a opečiatkovať pre právnu a obchodnú

spôsobilosť. Žiadny laik nebude mať bez povolenia a licencie na vykonávanie tejto činnosti

právo zhotoviť objektívnu technickú správu. Treba ešte pripomenúť dôležitú vec! Vyberte

si na preverenie nehnuteľnosti skutočného  inšpektora a absolvujte s ním celú

obhliadku. Máte na to právo a dobrý inšpektor potrebuje Vašu účasť pre vysvetlenie stavu.

 

Význam technickej inšpekcie

Klient, ktorý sa rozhodne využiť služby inžiniera vykonávajúceho kompletnú inšpekčnú

kontrolu má výhodu oproti iným záujemcom o kúpu nehnuteľnosti. Dohadovať sa vopred

na cene bez takejto kontroly je úplne zbytočné. Nemôžete vedieť koľko rozsiahlych ale aj

malých poškodení ovplyvňujúcich cenu dokáže technická inšpekcia odhaliť. Kupujúci dokáže

vďaka odbornému stanovisku inšpektora spoznať všetky technické riziká, ktoré by ho po kúpe

mohli pripraviť o vysoké čiastky peňazí. Inšpekcia identifikuje chyby, mieru ich poškodenia

a klientovi budú predostreté zo strany inšpektora aj tipy ako tieto závady dostať do normálu.

Inšpektor zhodnotí všetky konštrukčné, statické aj rozvodové nedostatky a písomne ich

zahrnie do rozsiahlej posudkovej správy. Majiteľ nehnuteľnosti bude poučený o nedostatkoch

a o dostupných možnostiach ako riešiť tieto komplikácie a dostať stav objektu do normálu.

 

Kedy máte hotovú celú inšpekciu

Technická inšpekcia v Nitrianskom kraji prebieha dosť rýchlo, jej vykonanie nezdržiava čas

a výsledok máte ihneď. Vy si objednáte službu, inšpektor sa s Vami dohodne na termíne

obhliadky, ktorá nezaberie viac ako deň. Ideálne je mať k dispozícii všetky potrebné

dokumenty pripravené. Potom sa ešte inšpektorom vyhotoví kompletná inšpekčná správa so

zistenými závermi a s rozsahom podľa požiadavky klienta a celá práca bude hotová.

Záujem o vykonanie technickej inšpekcie nehnuteľnosti v Nitre každoročne stúpa.

Budúci majitelia sú stále viac opatrní a je úplne logické, že vykonávanie profesionálneho

preverenia stavu budov je na vzostupe. Inšpektor preskúma kompletnú nehnuteľnosť

a podá Vám odborné stanovisko s nájdenými závadami. Takisto spíše predbežné čiastky,

ktoré budete povinní utratiť pre vykonanie následných rekonštrukcií. Podľa jeho

odborného záveru si sami môžete vytvoriť názor, či sa oplatí zaplatiť za daný objekt.

 

kontaktná osoba : Jozef Horníček

t.č.:0948517713

stavebnydozortt@gmail.com