Technická inšpekcia nehnuteľnosti Piešťany Jozef Horníček t.č.:0948517713 stavebnydozortt@gmail.com

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

TECHNICKÁ INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI PIEŠTANY

V Piešťanoch chýba dostatok novostavieb. Staršie bytové domy majú v tomto meste poriadnu

prevahu a s tým sa určite spája aj zvýšené riziko zhoršeného technického stavu týchto starších

nehnuteľností. Množstvo panelových domov natlačených na seba v malých sídliskových

lokalitách môže dosť vypovedať o niekdajšom systéme výstavby a je otázne, či taká urýchlená

a nakopená výstavba nespôsobila s odstupom času pomerné množstvo technických závad.

 

Najčastejšie vady zistené pri vykonávaní technickej inšpekcie:

Popraskané múry – Praskliny na stenách môžu vznikať bez obmedzenia veku nehnuteľnosti.

Ich tvorbu ovplyvňuje mnoho faktorov, najčastejšie je to vlhkosť a celková hustota vzduchu.

Vlhkosť v interiéri – Toto sa stáva prevažne v novostavbách bytov. Okná a balkónové dvere

nie sú dobre napojené na fasádu a samotný balkón a tým preniká množstvo vlhkého vzduchu

do interiéru. Na stenách a podlahách v okolí balkóna sa dokonca môžu začať vytvárať plesne.

Problémové okná – Hlavne byty vo viacposchodových domoch si vyžadujú renováciu okien.

Bohužiaľ aj mnoho firiem, ktoré vymieňajú okná dokážu robotu odfláknuť a pri silnom

nárazovom vetre zistíte, že Vám prefukuje do bytu, s čím súvisí aj nežiaduci únik tepla.

Tepelné úniky – Tento problém si vyžaduje zvýšenú frekvenciu kúrenia a celkove Vás

pripraví o peniaze. Odhalenie takéhoto úniku tepla sa môže podchytiť a za lacno dať dokopy.

Nerovné múry – Často sa nájdu najmä v panelákových bytoch ale v nich to je viac

estetickým ako technickým problémom. Pokiaľ chcete kúpiť rodinný dom s krivými múrmi,

môžete zabudnúť na poschodovú prístavbu. Jedine, že ju potom postavíte takisto nakrivo.

Nedostatočne vyspádované parapety – Aj s takouto chybičkou sa majitelia bytov stretávajú

pomerne pravidelne a pritom to pri obhliadke bytu či domu voľným okom ani nerozoznáte.

 

Tých poškodení môže byť v ľubovoľnej nehnuteľnosti samozrejme oveľa viac. Niektoré

vznikajú nesprávnym „správaním sa“ k príbytku, iné vznikajú pri zle odvedenej robote počas

výstavby a ďalšie sú dôsledkom vonkajších vplyvov, s ktorými asi nespravíte nič, pokiaľ sa

tieto cudzie vplyvy nezmenia. Povodne, poveternostné vplyvy alebo pretlačenie sa podzemnej

vody na povrch v dôsledku polohy objektu na vysušenom močiari, tieto okolnosti nie ste

schopní ovplyvniť. Ale vďaka technickej inšpekcii môžete byť poučení o nutnosti dať do

poriadku okná, utesniť pivničné priestory a vykonať iné úpravy, ktoré stavbe dodajú kvalitu.

 

Ak máte vyhliadnutú nejakú nehnuteľnosť v Piešťanoch a chcete si dať vykonať technickú

inšpekciu, robíte dobre. Budete presne vedieť do čoho chcete ísť a v akých podmienkach sa

túžite usadiť. Odborný inšpektor pôsobí v celom Piešťanskom okrese a ochotne za primeraný

honorár preskúma vytypovanú nehnuteľnosť. Na záver inšpekcie sa ešte vytvorí správa

o inšpekcii s potrebnou foto dokumentáciou a podľa dohody vyčísli rekonštrukčné náklady.

 

kontaktná osoba : Jozef Horníček

t.č.:0948517713

stavebnydozortt@gmail.com