Technická inšpekcia nehnuteľnosti Trnava kontakt: Jozef Horníček t.č.:0948517713 stavebnydozortt@gmail.com

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

TECHNICKÁ INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI TRNAVA

Cieľom technickej inšpekcie je dôsledné zistenie súčasného kondičného stavu

nehnuteľnosti a opísanie najpresnejších informácií o konkrétnom skúmanom objekte.

Vďaka tejto inšpekčnej kontrole budete môcť disponovať pravdivými údajmi, ktoré

Vám ideálne poslúžia pred nakladaním s nehnuteľným majetkom v rôznych formách.

Inšpektor vykonávajúci dôslednú hĺbkovú kontrolu konkrétneho bytu alebo domu v Trnave

a blízkom okolí používa najosvedčenejšie metódy, ktoré dokážu presne opísať stav skúmanej

nehnuteľnosti. Tých postupov je viac a delia sa podľa toho, či sa ide preverovať kvalita

technického stavu do bytu alebo domu. Rovnako je nutné vykonať niektoré praktiky v starších

nehnuteľnostiach a v novostavbách už jednoducho nie sú potrebné pre iné technologické

vlastnosti budovy .Pozrime sa na niektoré metódy, ktoré odhalia informácie o stave objektu.

 

Niektoré z metód vykonávania technickej inšpekcie:

Meranie vzduchotesnosti – Meranie sa vykonáva z dôvodu skúmania prípadného úniku

tepla. Teplo dokáže unikať rôznymi škárami, ktoré by potrebovali kvalitné tesnenie. Tento

častý jav zistený inšpekciou sa v zimných mesiacoch môže postarať o nedoplatky za kúrenie.

Meranie stropov a podláh – Týmto meraním sa preveruje geometrická rovnováha stropu

a podlahy. Ak by sa našli nerovnosti pri tomto meraní, rozdiel na cene by bol obrovský.

Meranie hlučnosti – Každý obyvateľ chce nažívať v pokoji a po náročnom dni sa zrelaxovať.

Presťahovať sa niekde, kde inšpektor zistí veľkú prechodnosť zvuku nebude dobrý nápad.

Meranie parapetných dosiek – Zlé položené parapety sú neviditeľné ale zato nebezpečné

nezrovnalosti, ktoré treba dať čo najskôr do poriadku. Dokážu spôsobiť aj posun panelov.

Skúmanie stavu fasády – Inšpektor musí dôkladne preveriť technický stav celej fasády,

ohodnotiť kvalitu naneseniu materiálu a zhodnotiť jej trvácnosť, prípadne možnosť narušenia.

Prognóza praskania múrov – Pokiaľ na múroch ešte nie sú žiadne praskliny, inšpektor

prezerá jednotlivé steny za účelom určenia predpovede stavu do budúcnosti. Netreba zabúdať,

že je to len prognóza a nedokáže Vám zaistiť, že o niekoľko rokov nezačnú vznikať trhliny.

Kontrola rozvodov – Kvalita elektrického vedenia je podstatná pre určenie celkovej

ceny a narušená funkčnosť rozvodov nie je príťažlivá pre žiadneho záujemcu o obývanie

nehnuteľnosti. Stav káblov a samotného vedenia sa bez odbornej kontroly ani nedá zistiť.

Určite Vám ani realitka nedovolí priviesť si kamaráta elektrikára, nech sa hrabe v zásuvkách.

Zisťovanie prítomností škodlivín – Aj identifikovanie plesní, azbestu a iných škodlivých

látok nevhodných pre bývanie je súčasťou vykonávania technickej inšpekcie nehnuteľnosti.

Dobrý inšpektor kontrolujúci technický stav nehnuteľností v Trnave Vám dokáže dostatočne

pomôcť pri zisťovaní skutočného stavu vytypovaného obydlia.

 

To čo Vám predostrie predajca  ešte nemusí byť pravda a pokiaľ chce predať, niektoré zásadné chybičky môže  zatajiť.

Hlavne, keď sa jedná o tie neviditeľné. Veď kto mu dokáže po pár rokoch, že v objekte

existoval problém už počas jeho vlastníctva? Na takúto obhliadku bytu si zavolajte odborníka.

Inšpektor Vám objektívne zhodnotí technický stav a upozorní na prípadné poškodenia.

 

kontaktná osoba : Jozef Horníček

t.č.:0948517713

stavebnydozortt@gmail.com